כמה זה עולה?

חברות אחרות
פתיחת תיק
ובדיקת זכאות
חינם וללא התחייבות 200 - 500 ₪
עלות הטיפול 9.5% מההחזר
כולל מע"מ
20% - 30% מההחזר
עמלה עשויה להגיע לאלפי ₪
זמן הבדיקה עד 48 שעות כחודש
פיקוח
תו אמון הציבור public trust
ללא
הליך דיגיטלי באופן מלא ללא

  • עלות הגשה מינימלית: 100 ₪ לשנה, רק עבור שנים בהן נמצאה זכאות להחזר.